Privacy Policy

Ochrana súkromných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov:

BEAM, s.r.o. nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kde osoba sama poskytne spoločnosti BEAM, s.r.o. tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta môžu byť získané v prípade, keď sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb serveru www.zanussi-vac.sk, účastní sa prieskumov, účastní sa hlasovania atď. Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú predávané, ani predané tretej strane, okrem prípadov, keď na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát.

BEAM, s.r.o. si vyhradzuje právo vykonávať analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napr.: meranie návštevnosti, počet užívateľov prezerajúcich si reklamné bannery a počet kliknutí na jednotlivé bannery. Tieto dáta sú k dispozícii tiež jednotlivým zadávateľom reklamy - vždy ako štatistický prehľad, nie však menovite. Užívatelia by taktiež mali vziať na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór či iných automaticky generovaných stránok, môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných informácií však nie je možné kontrolovať a BEAM, s.r.o. za toto nemôže niesť a neponesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a taktiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už predtým navštívil, a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť dizajn a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies - elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.

Na žiadosť užívateľa podnikne BEAM, s.r.o. primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.

Platné od 1.4.2010

DIZAJN ZANUSSI

Zanussi sa vždy rovnako, ako u každého svojho výrobku, zameriava na konkrétne potreby ľudí, ktorí spotrebiče Zanussi používajú. Zanussi venuje veľké úsilie k spríjemneniu životného štýlu svojich zákazníkov, ktorí sa tak môžu venovať dôležitejším činnostiam vo svojom živote.